Skip links

Športno društvo Baron

Klubi & Društva

Predstavitev

Športno društvo Baron je bilo ustanovljeno leta 2006 v okviru DU Logatec. V lanskem letu je tako praznovalo petnajsto obletnico delovanja. Društvo se je leta 2018 dokončno »osamosvojilo«, ker je njegova statutarna vloga predvsem skrb za športno udejstvovanje upokojenske populacije. Društvo tako skrbi za rekreativno, kakor tudi za tekmovalno udejstvovanje upokojencev in invalidov, tako v moški, kakor tudi v ženski konkurenci.

Izvaja naslednje športne dejavnosti: balinanje, pikado, kolesarstvo, pohodništvo, kegljanje s kroglo na vrvici, šah in prstomet. Prstomet je vedno bolj priljubljena športna aktivnost primerna tudi in predvsem za starejše.

V društvu smo jo začeli razvijati leta 2015. V zadnjem času, ko stopamo na svojo samostojno pot smo napore usmerili v intenzivno pridobivanje novih članov in članic z večjo promocijo in z večjo prisotnostjo v elektronskih medijih (facebook, na portalu Moja Občina.si) in občinskem časopisu LOGAŠKE NOVICE. ŠD Bron Logatec je društvo v občinskem interesu, ki sredstva za delovanje pridobiva na podlagi občinskega razpisa, s pomočjo donatorjev-sponzorjev, prispevka članov in simpatizerjev in članarin. ŠD Baron Logatec je član Športne zveze Logatec. Največje športne uspehe v pikadu v moški in ženski konkurenci dosegamo v Širši Notranjski in Severno-primorski regiji, medtem ko v prstometu predvsem v Notranjski, Centralno Slovenski in Gorenjski regiji.

Poleg športno-tekmovalnega udejstvovanja je zelo pomembna dejavnost društva skrb za družabno življenje članstva, kar vzpodbujamo z društvenimi izleti, pikniki, tradicionalnimi srečanji s sorodnimi društvi, skrbimo pa tudi za praznovanje osebnih dogodkov članstva (npr. praznovanja okroglih obletnic), z obiski obolelih na domu, itd.

Vabimo vse upokojence Logatca, da se nam pridružijo v čim večjem številu. Kontakt preko društvene fb strani ali na portalu Moja Občina.si.

Na zemljevidu

Osnovni podatki

Lokacija

Stara cesta 75 a (p.p. 26)
1370 Logatec

Predsednik

Alojz Verbic

Elektronski naslov
Telefonska številka

031 638 412

Povezave
This website uses cookies to improve your web experience.