Skip links

Moj Gib

Klubi & Društva

Predstavitev

Športno društvo MOJ GIB je prostovoljno in samostojno združenje, katerega namen je spodbujanje množičnosti udejstvovanja v rekreacijskem športu ter dvig kvalitete le-tega.

V športnem društvu MOJ GIB se združujemo vsi, ki si želimo zdravega in pravilnega načina rekreacije ter zdravega življenjskega sloga. Društvo obstaja od leta 2007, ko je bil izveden ustanovni občni zbor in vpis v register društev na Upravni enoti v občini Logatec. 

Razvoj društva

KRATEK OPIS RAZVOJA DRUŠTVA

Društvo je v letu 2007 pričelo z organiziranjem vodenih vadb preko zimskega časa. Vadbe so potekale večkrat tedensko pod vodstvom naših vaditeljev. Med letom 2007 in 2009 se je oblika vadb spreminjala in dopolnjevala. Med letoma 2009 in 2015 je društvo stagniralo in dejavnosti so zamrle. V letu 2016 pa je po menjavi vodstva društvo ponovno oživilo svoje osnovne aktivnosti in še v istem letu ponudilo 3 različne oblike skupinske vodene vadbe; PILATES, FUNKCIONALNO VADBO ter WTS, od leta 2017 pa tudi HIIT. V letu 2021 so MOJ GIB vadbe dobile nekaj novega pridiha in rekreacije  željnim ponudile osvežene programe vadb; PILATES MOJ GIB, HIIT MOJ GIB, MOJ GIB FUNKCIONAL in MOJ GIB PUMP&JUMP.

Kratek pregled društvene dejavnosti

Osnovna dejavnost društva so skupinske vodene vadbe, ki potekajo večkrat tedensko v športnih dvoranah v Dolnjem in Gornjem Logatcu in na katerih tekom leta v različnih skupinah in terminih vadi med 90 in 120 vadečih. V poletnih mesecih nekatere izmed vadb preselimo na prosto ter migamo v objemu narave.

V času, ko zaradi omejitev zajezitve epidemije covid-19 vadba v živo ni bila mogoča, smo se temu prilagodili in vadbe izvajali on-line preko Zoom-a. Ko so omejitve bile delno sproščene in to dovoljevale, pa smo se člani društva družili tudi na pohodih v hribe.

Za naše člane in zunanje obiskovalce organiziramo tudi predavanja na temo zdravega in aktivnega življenjskega sloga, na katera povabimo strokovnjake iz različnih področij.

Društvo skrbi tudi za razvoj lastnih kadrov, zato se naši člani in članice udeležujejo različnih seminarjev, kongresov in tečajev, ter tako nadgrajujejo svoje znanje in s tem bogatijo naše vadbe in dejavnosti.

Povezujemo se in sodelujemo tudi z drugimi društvi v naši občini in širše ter si s tem izmenjujemo izkušnje in znanja ter ponujamo našim članom vpogled v delovanje drugih društev.

Prav tako društvo redno skrbi za kvalitetno športno opremo, ki jo naši člani potrebujejo za delovanje društva in izvajanje programov.

Vse naše aktivnosti skozi celotno leto ažurno objavljamo tudi na naših družbenih omrežjih (Facebook, Instagram) ter na naši spletni strani www.mojgib.si.

Tudi v prihodnje se bomo trudili ohranjati in nadgrajevati naše dejavnosti in s tem prispevati svoj delček k zdravemu in aktivnemu preživljanju prostega časa ljudi v Logaški občini in okolici.

Na zemljevidu

Osnovni podatki

Lokacija

Tovarniška 12j
1370 Logatec

Predsednik

Nejc Skubic

Elektronski naslov
Telefonska številka
Povezave
This website uses cookies to improve your web experience.