Skip links

Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Logatec

Klubi & Društva

Predstavitev

40 let združenja učiteljev in trenerjev smučanja Logatec 

Smučanje v Logatcu ima že predvojno tradicijo. In kmalu je Logatec postal vodilni na Notranjskem področju. Za to imajo nedvomne zasluge številni ljubitelji smučanja v vseh obdobjih. 

Že leta 1957 se je Tone Mihevc st. v Planici udeležil prvega povojnega vaditeljskega tečaja, nato pa leta 1963 še učiteljskega in si pridobil strokovni naziv »učitelj smučanja in tekov«. Leta 1964 je bil na Medvedjem Brdu izveden enotedenski začetni in nadaljevalni smučarski tečaj. Kasneje, leta 1972 pa tudi vaditeljski tečaj. Tako smo dobili v Logatcu prve vaditelje smučanja, ki so nadaljevali delo s podmladkom v smučarskih društvih, vrtcih, šolah in delovnih organizacijah. V tistem času smo bili učitelji in vaditelji vključeni v PZVUTS Idrija in zaradi tega odrinjeni od novosti in informacij. Ker smo za ustanovitev samostojnega področnega zbora leta 1976 izpolnjevali pogoje, smo se 21.11.1976 osamosvojili in ustanovili PZUTS Logatec.

Učitelji PZUTS Logatec smo v tistem času: 

  • usposabljali t.i. klubske vodnike, 
  • vrsto let organizirali in izvajali vaditeljske tečaje in 
  • vseskozi izvajali predsezonske licenčne seminarje za svoje člane.

Učitelji in vaditelji smučanja PZUTS Logatec delujejo v šolah, vrtcih, smučarskih klubih, smučarskih šolah ter drugih športnih društvih in naučijo smučati ogromno otrok, mladine in odraslih. Tečaji so potekali včasih na logaški Sekirici, Pungradu, Širokih njivah, Tičnici, Osojah, Črnem Vrhu, Ulovki, Kaliču, Lomah in še kje, danes pa na manjših in večjih organiziranih smučiščih po Sloveniji in tudi v tujini.

Člani PZUTS Logatec smo že leta 1973 med prvimi v Sloveniji organizirali sejem rabljene in nove smučarske opreme. In tega se držimo še danes in smučarski sejem organiziramo vsako leto zadnjo soboto v novembru.

Ob pojavu smuči s poudarjenim stranskim lokom, smo med prvimi, že leta 1997, seznanili in usposobili stotnijo naših učiteljev smučanja s sodobnimi oblikami smučanja. 

Najbolj zagnani učitelji smučanja so bili dolga leta Tone Mihevc st., Drago Arhar, Tomaž Smrtnik in Martin Kreč. Ker je učiteljev smučanja začelo primanjkovati, za potrebe tečajev v vrtcih in šolah, na športnih dnevih in zimovanjih, je za organizatorje in izvajalce teh aktivnosti organiziral PZUTS Logatec. Eden iz med teh izvajalcev je bil tudi CŠOD. Za to ima dobršen del zaslug Martin Kreč in tudi Jelko Gros, saj je izobraževanje preko PZUTS Logatec podprl. Tako je PZUTS Logatec v najboljših letih štel več kot 220 strokovno usposobljenih učiteljev smučanja.

PZUTS Logatec združuje učitelje smučanja ne le iz Logatca, pač pa tudi Vrhnike, Žirov, Ljubljane, dober glas o združenju pa je pripeljal tudi člane iz drugih koncev Slovenije. V zadnjih 10 letih se število članov giblje okoli številke 70, trenutni predsednik pa je Uroš Šemrov.

Na zemljevidu

Osnovni podatki

Lokacija

Tržaška 154 a
1370 Logatec

Predsednik

Sabina Rupnik

Elektronski naslov
Telefonska številka
Povezave
This website uses cookies to improve your web experience.