Skip links

Športno društvo Hotedršica

Klubi & Društva

Predstavitev

V Športnem društvu Hotedršica skrbimo za širjenje kulture športa na širšem območju našega delovanja. Krajanom Hotedršice in drugim zainteresiranim omogočamo možnost udejstvovanja v različnih športnih aktivnostih, ki jih organiziramo tekom celega leta. Z organizirano vadbo si prizadevamo že otroke navdušiti nad športom ter jim s tem omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa.

Vizija društva je širiti ponudbo športnih aktivnosti, nuditi kakovostno vadbo ter cenovno dostopne športne izlete.

Cilj Športnega društva Hotedršica je športno vzgajanje mladih ter skrb za športno aktivnost vseh zainteresiranih.

Kje delujemo:

Športno društvo Hotedršica ima status društva. V svojih vrstah združujemo približno 110 članov, ki se enkrat letno srečamo na občnem zboru. Občni zbor, kot najvišji organ društva, voli 9 članov v upravni odbor, ki se redno srečuje in odloča o vseh aktivnostih društva. V svoje vadbe sprejemamo vse krajane Hotedršice, seveda pa smo do zapolnitve razpisanih prostih mest odprti tudi za športne navdušence iz drugih krajev. Športnim navdušencem lahko ponudimo večnamensko dvorano v krajevnih prostorih “Stara šola”, za preostale športne aktivnosti pa uporabljamo športno igrišče ob POŠ Hotedršica.

Na zemljevidu

Osnovni podatki

Lokacija

Hotedršica 64
1372 Hotedršica

Predsednik

Jernej Šemrov

Elektronski naslov
Telefonska številka
Povezave
This website uses cookies to improve your web experience.